Loading...

RODO – INFORMACJE

Ze względu na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje, w tym na temat praw związanych z przetwarzanymi przez nas Państwa danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane, uwzględniając nowo wprowadzone przepisy.

Dane te przetwarzane są wyłącznie do celów dla których zostały przez Państwa podane. W każdej chwili mają Państwo prawo wglądu do nich, a także możliwość ich poprawienia lub usunięcia z bazy.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych w postaci adresu e-mail, imienia, nazwiska, nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu jest

Mabapi Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Kuropatwy 36. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 02-892 Warszawa, ul. Kuropatwy 36. lub poprzez adres e-mail: biuro@mabapi.pl

Posiadane dane zostały przekazane nam dobrowolnie podczas wcześniejszych kontaktów z Mabapi Sp. z o.o.: osobistych – podczas spotkań handlowych, telefonicznych, drogą elektroniczną poprzez pocztę e-mail, formularze kontaktowe, art.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

–   w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i zobowiązań,
–   kontynuacji współpracy z Mabapi Sp. z o.o.
–   przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego
–   odpowiedzi na pytania,
–   obsługi procesu reklamacji,
–   dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy w w/w zakresach.

Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy z Mabapi Sp. z o.o., zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Państwa dane mogą być udostępniane naszym partnerom, podwykonawcom oraz firmom kurierskim w przypadku, gdy wymaga tego realizacja zamówienia.

Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
–   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
–   prawo do przenoszenia danych,
–   prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych,
–   prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
–   prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych;
–   prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
–  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Mabapi Sp. z o.o. narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

W przypadku chęci zmiany zakresu przetwarzanych przez nas danych, w tym wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia swoją zgody, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: biuro@mabapi.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską
o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

Popularne produkty

WYSOKA
JAKOŚĆ

DOGODNA
DOSTAWA

TERMINOWE
DOSTAWY

DOSTĘPNE
GODZINY